KO SAKA KLIENTI

Mēs visi esam cilvēki. Mums visiem dzīvē pienāk brīži, kad nepieciešama papildu enerģija, motivācija un iedvesma nākamajam darba cēlienam.

Vai zini, ko es šādos brīžos daru?

Eju elpot mežu, klausos mantras, lasu klientu atsauksmes. Un smaidu.